Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu

Raskausajan ja vauvavaiheen vuorovaikutus-

ja perhehoidot


Raskausajan vuorovaikutushoito voi olla tarpeen, jos äidillä on ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai paniikkioireita, jotka voivat olla psyykkisinä esteinä odotuskokemuksen tyydyttävyydelle ja suhteen luomiselle kohtuvauvaan. Äidin raskaudenaikainen ahdistuneisuus tai masennus voivat olla yhteydessä esimerkiksi

huoliin, jotka liittyvät kohtuvauvan vointiin, raskauden etenemiseen tai äidin omaan terveyteen


lapsettomuushistoriaan ja -hoitoihin


aikaisempiin toistuneisiin keskenmenoihin


aikaisempaan kohtuvauvan tai vastasyntyneen vauvan kuolemaan


synnytyspelkoon


aikaisempaan kokemukseen raskaudenaikaisesta tai synnytyksenjälkeisestä masennuksesta


äidin aikaisemman syömishäiriön aktivoitumiseen


äidin omiin vaikeisiin varhaisiin hoivakokemuksiin

parisuhteen pulmiin


raskaudenaikaisiin menetyksiin, kuten perheen vanhemman lapsen vakava sairastuminen tai kuolema, leskeksi jääminen raskauden aikana tai isovanhemman kuolema

Vauvan syntymän jälkeen vuorovaikutuksellista apua voidaan tarvita edellisten lisäksi esimerkiksi, jos

vauva syntyy keskosena


synnytyskokemus on ollut traumaattinen


vauvan terveyteen liittyy huolta


vauvalla on vaikea sairaus tai vamma


vauva on itkuinen tai hänellä nukkumisen tai syömisen pulmia


vauvaan on vaikea saada kontaktia


äidillä on vierauden tunne vauvaa kohtaan, ”lapsi ei tunnu omalta”


äiti tai isä on masentunut tai ahdistunut tai äidin syömishäiriö aktivoituu


parisuhteessa on pulmia


äidin tai isän omat vaikeat varhaiset hoivatuksi tulemisen kokemukset aktivoituvat vauvaa hoitaessa


perheen vanhemmalle lapselle tai jommalle kummalle vanhemmista puhkeaa

vakava sairaus