MITEN AUTAN VAUVAA ODOTTAVAA PELOKASTA TAI AHDISTUNUTTA ÄITIÄ JO RASKAUDEN AIKANA?

-koulutuspäivät 28.-29.9. 2020, etäkoulutuksena Zoomissa

Tausta: Kertynyt tutkimustieto ja hoidollinen kokemus perustelevat raskaana olevan äidin stressin, ylenmääräisen huolestuneisuuden, pelokkuuden ja ahdistuksen hoitamista - ei vain äidin psyykkisen voinnin, vaan myös raskauden ja synnytyksen hyvän etenemisen ja lapsen psykososiaalisen kehityksen näkökulmista.

Tavoite: Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa äidin raskausajan erilaista ahdistuneisuutta, ymmärtää sen psykodynamiikkaa ja hoitaa odottavan äidin mieltä niin, että hänen on mahdollista rauhoittua ja olla turvallisempi raskauskokemuksessaan, ryhtyä ajattelemaan kohtuvauvaa ja kokea häntä kohtaan myös myönteisiä tunteita ja kiintymystä ja työstää äitiyteen liittyviä odotuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan. Korona haastaa odottavien ja synnyttämään valmistautuvien mieltä monella tavalla. Koulutuspäivät antavat työvälineitä myös tässä erityisessä pandemia-ajassa odottavien ja synnyttäjien kanssa työskentelyyn.

Kohderyhmä: Raskaana olevia ja vauva/pikkulapsiperheitä työssään kohtaavat ammattilaiset:                     neuvolan terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät, lapsiperheiden/lastensuojelun kotipalvelu- ja perhetyöntekijät, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät, naistentautien erikoislääkärit ja kätilöt; perusterveydenhuollon lääkärit, psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat; perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja aikuispsykiatrian työntekijät; kiikku-vauvaperhetyöntekijät; kolmannen sektorin vaativan vauvaperhetyön työntekijät; psykoterapeutit.

Järjestäjä: Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy.  Koulutus järjestetään Zoom-videoyhteydessä.                                                  

Kouluttajat: Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutit (VET), lastenpsykiatrian erikoislääkäri Elina Savonlahti ja psykoterapian erikoispsykologi Mirja Sarkkinen. Kouluttajilla on yli 20 vuoden hoidollisen ja psykoterapeuttisen vauva- ja pikkulapsityön kokemus. He ovat vastuukouluttajia ja koulutustyönohjaajia Helsingin yliopiston varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutuksissa. Kouluttajat ovat kehittäneet raskausajan vuorovaikutushoidon ja -psykoterapian malleja ja käytäntöjä sekä julkaisseet aiheesta: Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2014). Raskausajan vuorovaikutuspsykoterapia. Psykoterapia 33(2), s. 93-110.                                                                                                                             

Koulutuspäivät: 28.9.2020 klo 10-16; 29.9.2020 klo 9-15, lounastauko(1h) ja muu tarvittava taotus.

Ohjelma: Koulutuspäivissä käsitellään äitiystilan hoidollista merkitystä, raskauden vuorovaikutus-psykologista prosessia ja sen riskejä ja näiden kytkeytymistä odottavan äidin stressiin, huolestuneisuuteen, pelkoihin ja ahdistukseen sekä raskausajan hoidon prosessia ja tekniikoita. Teoriaa elävöittävät tapausesimerkit raskausajan hoidollisesta ja psykoterapeuttisesta työskentelystä liittyen äidin oman varhaisen hoivahistorian aktivoitumiseen, kohtuvauvan huomioimiseen vuorovaikutustyöskentelyssä ja ammattilaisten yhteistyöhön. Päivissä on tapausesimerkkejä myös koronatilanteessa työskentelystä, mm. eri ammattilaisten yhteistyöstä ja hoidollisesta saatekirjekäytännöstä raskauden seurantaan, synnytykseen ja lapsivuodeosastolle.

Hinta: 400€ + 96€ (alv 24%) = 496€.

Lasku ja luentomateriaalit lähetetään sähköpostitse koulutuksen jälkeen. Laskun eräpäivä on 21.9. 2020.    

Sitova ilmoittautuminen 11.9.2020 mennessä sähköpostilla:                                                    elina.savonlahti@netti.fi tai mirja.sarkkinen@outlook.com